Datu aizsardzība un privātums

SIA “IRVE” saglabā datus par jums, kurus iegūst jūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma rezultātā. SIA “IRVE” var izmantot šos datus, lai nodrošinātu Jūs ar informāciju par produktiem vai pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt. Ja jūs nevēlaties saņemt šo informāciju, lūdzu sazinieties ar mums.
SIA “IRVE” nesniegs jūsu datus citām trešajām personām.

Jebkuri personas dati, ko jūs sniedzat SIA “IRVE”, tiek glabāti un apstrādāti saskaņā  ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Par sīkfailiem

Sīkfaili tiek izmantoti, lai optimizētu vietnes funkcionalitāti un pielāgotu to jūs vēlmēm. Tāpēc mājas lapas funkcionalitāte ir zināmā mērā atkarīga no sīkfailiem.

Kā mēs aizsargājam personisko informāciju

Vispārējās Datu aizsardzības regulas mērķis ir nodrošināt indivīda personas neaizskaramību, kad personas dati tiek apstrādāti. Likums attiecas uz personas datu apstrādi visai sabiedrībai un attiecībā uz darbībām, ko veic gan aģentūras, gan uzņēmumi un privātpersonas.

Jūsu personas dati vienmēr tiek aizsargāti.  SIA “IRVE” rūpējas par privātumu. Mēs vienmēr uzskatām par prioritāti aizsargāt visu mums uzticēto informāciju un ievērojam saistošos likumus un noteikumus saskaņā  ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.  Tikai ierobežotam īpaši pilnvarotu personu skaitam ir piekļuve šai informācijai.

Jūs varat saņemt informāciju par saviem datiem, kurus  SIA “IRVE”  izmanto, kā arī pieprasīt, lai informācija tiktu izdzēsta vai mainīta, ja tā izrādītos nepatiesa vai nepilnīga. Jūs varat arī pieprasīt, lai jūsu informācija netiek apstrādāta vai izmantota tiešajā mārketingā.

Atsauce:  Vispārējā Datu aizsardzības regula Nr. 1016/679; 27.04.2016

Preču zīmes un autortiesības

Autortiesības © IRVE. Visas tiesības aizsargātas. Visas autortiesības un citas tiesības uz visiem tekstiem, attēliem, audio, programmatūru un citiem ievietotajiem materiāliem pieder SIA “IRVE”.

Ir atļauts reproducēt izvilkumus izdrukājot, lejupielādējot uz cietā diska, pārsūtot tos vai saiti uz tiem citiem, bet tikai informācijas sniegšanas nolūkā ar paziņojumu par autortiesībām, kā norādīts iepriekš.

No mājas lapas nokopēto vai saglabāto informāciju aizliegts pārdot vai izplatīt komerciālos nolūkos, grozīt vai iekļaut citos dokumentos vai publikācijās ne elektroniskā ne taustāmā formātā, kā arī augšupielādēt uz citu komerciālu tīmekļa vietni vai ar saiti uz mūsu mājas lapu bez saskaņošanas ar SIA “IRVE”. Nekādas citas tiesības netiek piešķirtas.

Visas preču zīmes, kas iekļautas šajā vietnē, pieder IRVE. Nav atļauts izmantot jebkuru preču zīmi no tīmekļa vietnes bez atļaujas.